بسته زمین دماسنجی و زمین فشارسنجی

بسته زمین دماسنجی و زمین فشارسنجی
حجم بسته: 
۳ مگابایت
قیمت: 
۱۵۰۰۰۰ ریال
راهنمای خرید: 
این بسته به ارزش "۱۵۰۰۰ تومان" است. لطفا در هنگام خرید، شماره تماس و ایمیل خود را با دقت وارد فرمایید تا در فرایند دریافت بسته با مشکل مواجه نشوید. پس از پرداخت هزینه، برای تسریع در دریافت بسته، خرید خود را صرفا از طریق ارسال پیامک به ۹۸۲۸ ۶۷۲ ۰۹۳۶ اطلاع دهید.
این بسته شامل اسپردشیت های مربوط به دمافشارسنجی به روش های زیر است: Amphibole baromometry, Chlorite thermometry, Cpx - OPX Thermometry, Cpx Barometery, Cr in CPX Barometry, Feldspar-liquid P T H2O, Fe-Ti Geothermobarometer, Fe-Ti Oxides, Garnet P T, GASP Barometer, GB-GBPQ Thermobarometry, GBMAQ barometery, GBMAQ thermobarometry, Geobarometers for Amphibolite-facies Metapelites, GM-GMPQ Thermobarometry, GPMB-Fe Barometer, GPMB-Mg Barometer, GRIPS geobarometer, Grt - Cpx Thermometry, Grt - Bt Thermometry, Grt - Hbl thermometry, Grt - Ms thermometry, grt-ilmenite thermometry, Kfs - Pl thermometry, Mag - Ilm thermobarometry, Mag-Ilm Thermometry, Metapelite Thermobarometer, Grt-Cpx-Ky-SiO2 Barometer, Ms-Bt thermometry, Ol - Cpx Barometry, Ol - Spl Thermometry, Olivine - glass thermometry, Opx - Spl thermometry, Opx-liquid P T, Px thermobarometry - Nimis Taylor, single barometry-Mercier-1976, Ti in Biotite Thermometer, Ti in Hbl, Ti-in-Ms thermometer (2015)‎, Ti in Qtz, Two Pyroxene P T, Two-feldspar T, Zr in Rutile, Zr in Sphene(Titanite) key words: geothermometer, geothermosbarometer, geothermobarometry, mineral, pressure, temperature

یا واریز ۰.۷ میلی بیت کوین به ۱FPpa1fgNCSaLZ7V3aF9hacEATQq3zrpBJ