جدول تبدیل استاندارد های دانه بندی در دنیا U.S.Std Sieve و Tyler Sieve و British Mesh

دریافت فایل الکترونیک جدول

 

جدول تبدیل استاندارد های دانه بندی

Material Sizing Conversion Table

Screen Size

اندازه چشمه های

الک

در سیستم متریک

Nearest Equivalent نزدیکترین معادل

British Mesh No.‎

شماره مش انگلیسی

Tyler Sieve No.‎

شماره الک

تایلور

U.S.‎ STD Sieve No.‎

شماره استاندارد الک آمریکایی

۴.۷۵ میلیمتر

۳

۴

۴

۴.۰۰ میلیمتر

۴

۵

۵

۳.۳۵ میلیمتر

۵

۶

۶

۲.۳۶ میلیمتر

۷

۸

۸

۲.۰۰ میلیمتر

۸

۹

۱۰

۱.۷۰ میلیمتر

۱۰

۱۰

۱۲

۱.۴۰ میلیمتر

۱۲

۱۲

۱۴

۱.۱۸ میلیمتر

۱۴

۱۴

۱۶

۱.۰۰ میلیمتر

۱۶

۱۶

۱۸

۸۵۰ میکرون

۱۸

۲۰

۲۰

۷۱۰ میکرون

۲۲

۲۴

۲۵

۶۰۰ میکرون

۲۵

۲۸

۳۰

۵۰۰ میکرون

۳۰

۳۲

۳۵

۴۲۵ میکرون

۳۶

۳۵

۴۰

۳۵۵ میکرون

۴۴

۴۲

۴۵

۳۰۰ میکرون

۵۲

۴۸

۵۰

۲۵۰ میکرون

۶۰

۶۰

۶۰

۲۱۲ میکرون

۷۲

۶۵

۷۰

۱۸۰ میکرون

۸۵

۸۰

۸۰

۱۵۰ میکرون

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۲۵ میکرون

۱۲۰

۱۱۵

۱۲۰

۱۰۶ میکرون

۱۵۰

۱۵۰

۱۴۰

۹۰ میکرون

۱۷۰

۱۷۰

۱۷۰

۷۵ میکرون

۲۰۰

۲۰۰

۲۰۰

۶۳ میکرون

۲۴۰

۲۵۰

۲۳۰

۵۳ میکرون

۳۰۰

۲۷۰

۲۷۰

۴۵ میکرون

۳۵۰

۳۲۵

۳۲۵

۳۸ میکرون

۴۰۰

۴۰۰

۴۰۰

۳۲ میکرون

۴۲۵

۴۲۵

۴۲۵

۲۵ میکرون

۵۰۰

۵۰۰

۵۰۰

۲۰ میکرون

۶۲۵

۶۲۵

۶۲۵

۱۵ میکرون

۸۰۰

۸۰۰

-

۱۰ میکرون

۱۲۵۰

۱۲۵۰

-

۵ میکرون

۲۵۰۰

۲۵۰۰

-

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2021.‎‎ All rights reserved.‎‎  Designed by www.sabasa.ir