دکتر رامین صمدی

رتبه علمي: 
استاديار
ايميل: 
rsamadi@hotmail.com
زمینه های پژوهشی مورد علاقه: 
گارنت - کانی شناسی - ژئوشیمی ایزوتوپی
زمینه تخصصی: 

دکترای پترولوژی

تالیفات علمي: 
  • Origin of garnet in aplite and pegmatite from Khajeh Morad in northeastern Iran: a major, trace element, and oxygen isotope approach, Lithos, 2014
  • Magmatic garnet in the Triassic (215 Ma) Dehnow pluton of NE Iran and its petrogenetic significance, International Geology Review, 2014
  • Triassic Paleo-Tethys subduction in the center of the Alpine-Himalayan orogenic system: Evidence from Dehnow I-type granitoids (NE Iran), Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, 2014
  • Origin and evolution of metamorphosed mantle peridotites of Darreh Deh (Nain Ophiolite, Central Iran): Implications for the Eastern Neo-Tethys evolution, Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, 2014
  • Petrography, thermometry, and geochemistry of the mica schists from northwest Khalaj: of metamorphic complex (Southern Mashhad), Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, 2014
  • Geochemistry of pillow lavas and their clinopyroxene: ophiolitic mélanges of Nain and Ashin (Northeast of Isfahan Province), Iranian Journal of Economic Geology, 2014
  • Geothermometry and Geobarometry of Metamorphic Rocks of Dehnow, (Northwest of Mashhad), Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, 2012
  • A new debate on the origin of granitoid rocks from Dehnow area (NE Iran), based on isotopic data, Mineralogical Magazine, 2011

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir