بررسي زمين شناسي و پترولوژي سكانس افيوليتي صحنه(کرمانشاه

عنوان پايان‌نامه: 

بررسي زمين شناسي و پترولوژي سكانس افيوليتي صحنه(کرمانشاه

نويسنده: 
سيد نعمت اله حقيقي بردينه
تاريخ دفاع: 

1/5/1374

محل دفاع: 
گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر موسي نقره ئيان
استاد مشاور: 
دکتر منصور کورنگ
مهندس همايون صفائي
چكيده پايان‌نامه: 

مجموعه افيوليتي صحنه در غرب كشور، 55 كيلومتري شرق كرمانشاه و در جنوب و جنوب شرق شهرستان صحنه رخنمون دارد. اين مجموعه افيوليتي در زون زاگرس مرتفع قرار دارد و از نظر ليتولوژي از بالا به پائين شامل 1- آهك هاي پلاژيك و راديولاريت هاي كرتاسه فوقاني، 2- بازالت با ساخت بالشي و ماسيو، 3- دايك هاي صفحه اي با تركيب دلريتي، 4- سنگ هاي پلاژيوگرانيتي كه در زير دايك هاي صفحه اي و بالاي گابروها قرار دارند و در بعضي از نقاط بوسيله دايك هاي ديابازي بصورت ضربدري قطع شده اند، 5- سنگ هاي خانواده گابرو شامل: تروكتوليت ها، گابروهاي معمولي و گابروهاي آمفيبول دار، 6- سنگ هاي اولترامافيك با بافت كومولا شامل: هرزبورژيت و دونيت، 7- سنگهاي اولترامافيك با بافت تكتونيت شامل: هرزبورژيت، دونيت و لرزوليت كه توسط دايك ها رودنژيتي و تالكي كه سنگ اوليه آن بترتيب گابرو (دلريت، دياباز) و پيروكسنيت بوده، قطع شده اند. نقشه زمين شناسي به مقياس 50000/1 با وسعت حدود 385 كيلومتر مربع از منطقه مورد مطالعه تهيه شده است كه هرزبورژيت ها و هرزبورژيت هاي سرپانتينيزه بيشترين گسترش را در اين گستره بخود اختصاص داده اند. خويشاوندي و وابستگي سنگ هاي سكانس افيوليتي صحنه از نظر صحرائي و ژئوشيميايي كاملاً مشهود، و نسبت به K2Oتهي شده هستند (داراي كمتر از 1 درصد وزني K2O) ترم هاي بازيك و حدواسط اين مجموعه نسبت بهFe, Ti غني شدگي نشان مي دهند و از ديدگاه پترولوژي و ژئوشيمي داراي روند ماگمايي تولئيت آبيسال(MORB)بوده كه در نتيجه ذوب بخشي يك منشأ تهي شده بوجود آمده اند. با توجه به شواهد صحرائي و ژئوشيميايي، پلاژيوگرانيت ها ترم هاي نهائي حاصل از تفريق ماگماي سكانس افيوليتي صحنه محسوب مي شوند كه محيط تكتونيكي آنها در محدوده پلاژيوگرانيت هاي اقيانوسي (OP) قرار مي گيرد. با توجه به شواهد صحرائي، پتروگرافي، پترولوژي و ژئوشيمي و همچنين وجود دايك هاي صفحه اي و دگرگوني كف اقيانوسي از رخساره زئوليت تا شيست سبز در سكانس افيوليتي صحنه، اين سكانس به پوسته اقيانوسي شباهت داشته و با مجموعه هاي افيوليتي ديگري مانند عمان و ترودوس قابل مقايسه است. با توجه به شواهد چينه شناسي، سن جايگزيني اين سكانس كرتاسه فوقاني (ماستريشتين) و مقارن با فاز كوهزائي لارامين مي باشد

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir