ژئوشیمی و پترولوژی مجموعه سنگ های مناطق اطراف پطرو(جنوب فریمان)

عنوان پايان‌نامه: 

ژئوشیمی و پترولوژی مجموعه سنگ های مناطق اطراف پطرو(جنوب فریمان)

نويسنده: 
سیده هانیه مولوی
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

14-11-1389

محل دفاع: 
دانشگاه فردوسي مشهد
چكيده پايان‌نامه: 

منطقة موردمطالعه در جنوبغرب فریمان (شمالشرقی تربتحیدریه) واقع شده است و از نظر ساختاری در بخش زون ایران مرکزی قرار داشته و به زون افیولیت سبزوار تعلق دارد. سنگهای تشکیلدهنده منطقه براساس ترتیب سن شامل کرتاسه: مجموعه آمیزههای رنگین، آمیخته درهمی است، که تکه سنگهای رسوبی کرتاسه پسین و پالئوسن، سنگهای آذرین نفوذی اولترامافیک(پریدوتیت ،دونیت ، هارزبورگیت، سرپانتینیت)،گابرو،دیاباز، لیستونیت، چرت، پیدایش یافته است. توده نفوذی گرانودیوریت نیز در داخل آمیزه رنگین مشاهده شده است که دارای مرز گسلی با سنگ های مجاور است و در رابطه با سن آن بطور قطعی نمی توان اظهار نظر کرد. پالئوسن: شامل سنگهای رسوبی منطقه، سنگ آهک و دولومیت ( احتمالا به سن پالئوسن) میباشد . ائوسن: شامل سنگهای ولکانیک از نوع: بازالت و آندزیت بازالت، آندزیت، داسیت، هورنبلند آندزیت و پیروکلاستیک (توف و چرت) به سن ائوسن تا الیگوسن میباشد که در میان سنگهای پریدوتیتی و دایکهای میکروگابرو قرار گرفته اند. الیگوسن: شامل ماسهسنگ قرمز ، مارن و کنگلومرای قرمز است و فقط در بخش شمالی نقشه تهیه شده از منطقه مشاهده میشود. نئوژن: شامل کنگلومرا و ماسه سنگ که در بخش جنوب غرب منطقه مشاهده می شوند. کواترنری: این رسوبات شامل پادگانههای قدیمی (واحد Qt1)، پادگانههای جوان و مخروطافکنهها (واحد Qt2)، است . در این پایاننامه از روشهای آنالیز EPMA (سنگهای بیرونی منطقه)،XRF (مجموعه سنگهای افیولیت ملانژ و سنگهای بیرونی منطقه)،AAS (لیستونیتها) برای بررسی مجموعه سنگهای منطقه استفاده شده است. تعداد مقاطع مورد مطالعه در حدود 70 عدد می-باشد. بیشتر تمرکز این مطالعات بر روی سنگهای ولکانیکی منطقه میباشد. سنگهای ولکانیکی منطقه دارای طبیعت ساب آلکالن و از نوع کالکوآلکالن می باشند. بازالت منطقه دارای ترکیب تولئیتی می-باشد. کانیهای تشکیلدهنده سنگهای آتشفشانی عبارتنداز : پلاژیوکلاز، پیروکسن، الیوین، هورنبلند و بیوتیت، کانیهای تشکیلدهنده سنگهای نفوذی عبارتند از: پلاژیوکلاز، پیروکسن، آمفیبول، آلکالیفلدسپار و کوارتز. در این منطقه آغشتگی و اختلاط ماگمائی سبب تنوع سنگشناسی شده است. تشکیل سنگهای مافیک تا اسیدی ولکانیکی را می-توان ناشی از تفریق ماگمای بازالتی مشتق از گوشته دانست. تشکیل ماگمای کالکو آلکالن سنگهای ولکانیکی منطقه در ارتباط با مناطق فرورانش میباشد.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir