بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آذرين و آلتراسيون هاي هيدروترمال وابسته،منطقه كشه (كوهستان كركس)

عنوان پايان‌نامه: 

بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آذرين و آلتراسيون هاي هيدروترمال وابسته،منطقه كشه (كوهستان كركس)

نويسنده: 
ماندانا کريميان آذري
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

20/10/1378

محل دفاع: 
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر موسي نقره ئيان
استاد مشاور: 
دکتر ايرج نوربهشت
مهندس محمدعلي مکي زاده
چكيده پايان‌نامه: 

منطقه مورد مطالعه در 80 كيلومتري شمال اصفهان واقع شده است و بخشي از نوار ماگماتيسم ايران مركزي مشهور به اروميه- دختر مي باشد. زمين ساخت كلي منطقه متأثر از گسل بزرگ قم- زفره و شعبات آن مي باشد. قديمي ترين سنگهاي منطقه را دولوميت هاي سازند شتري به سن ترياس تشكيل مي دهند كه بعد از آن شيل هاي سازند شمشك به سن ژوراسيك رخنمون دارند. سنگهاي ماگمايي عمدتاً آندزيتي بوده و متعلق به ائوسن مي باشند. در اين ميان توده هاي نفوذي به سن اليگو- ميوسن در اين سنگ ها نفوذ كرده اند. اين توده هاي نفوذي داراي تركيب بازيك (گابرو) اسيدي (گرانيت) مي باشند. همين توده هاي نفوذي باعث يك سري دگرساني در منطقه كشه (جنوب كوهستان كركس)، اوره (جنوب نطنز)، كوه در چين و كمشچه شده است. دگرساني هاي موجود در اين مناطق عبارتند از: الف) منطقه جنوب كركس شامل: گارنت - اپيدوت - كلريت- اكتينوليت زائي، سيليسي و پيريتي شدن، كائولينيت زائي و تشكيل آلونيت، متاسوماتيسم آلكالن، دولوميتي شدن همراه با تشكيل باريت ب) منطقه جنوب نطنز شامل: كربنات زائي، متازوماتيسم آلكالن ج) منطقه كمشچه شامل: دولوميتي شدن، سيليسي شدن، كانه زايي (باريت، فلورين، گالن، مالاكيت، آزوريت، پيريت، كالكوپيريت بورنيت، ديژنيت، تترائدريت، كوولين و اسفالريت) د) منطقه دورچين شامل: سيليسي شدن، اپيدوت زايي، گارنت زايي و تشكيل مگنتيت. آخرين عملكرد سيستم هيدروترمال شكل گيري تراورتن جوان مي باشد. به منظور تعيين منشأ سيالات كاني ساز، از ژئوشيمي عناصر كمياب براي گارنت، فلورين، باريت، گالن، دولوميت هاي زين اسبي، پيريت، شيل هاي پي سنگ منطقه و گرانوديوريت كوه دورچين استفاده شده است. ژئوشيمي گارنت مورد مطالعه، تطابق بسيار خوبي، از نظر عناصر كمياب، با يك مورد گارنت هيدروترمال جنوب قهرود دارد. آنومالي طلا براي گوسان هاي پيريت دار وكلاً پيريت هاي منطقه نشان دهنده وقوع كاني سازي هيدروترمال در مقياس وسيع مي باشد در نتيجه بر اساس كليه شواهد صحرايي، كاني شناسي و ژئوشيمي بعمل آمده مي توان مدل مركب كاني سازي (ماگمايي- رسوبي) را براي منشأ سيالات مسئول معدن سازي در كمشچه پيشنهاد نمود

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir