برنامه درسي در مقطع كارشناسي‌ ارشد

عنوان درس‌ها (مقطع کارشناسی‌ارشد)

دروس کمبود دوره کارشناسیارشد

نام درس

واحد عملی واحد نظری

ترمودینامیک

0

2

آمار و احتمالات

0

3

 

دروس الزامی دوره کارشناسیارشد

نام درس

واحد عملی واحد نظری

پترولوژی سنگ‌های آذرین 1

1

2

پترولوژی سنگ‌های آذرین 2

1

2

پترولوژی سنگ‌های دگرگونی

1

2

ژئوشیمی پیشرفته

0

3

ماگماتیسم و دگرگونی ایران

0

2

ذادیوکریستالوگرافی

0

2

ژئوکرونولوژی

0

2

 

دروس اختیاری دوره کارشناسی ارشد

نام درس

واحد عملی واحد نظری

پترولوژی تجربی

0

2

آتشفشان شناسی پیشرفته

0

2

زمین شناسی ایزوتوپ ها

0

2

جدایش کانی ها

1

1

روش های غیرمیکروسکی شناسایی کانی ها

1

0

گوهرشناسی

0

2

ژئوشیمی کانسارهای گرمابی

0

2

ژئوشیمی کانسارهای رسوبی

0

2

کانه زایی و تکتونیک

0

2

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir