بررسي دگرگوني همبري توده هاي اسيدي منطقه ده نو

عنوان پايان‌نامه: 

بررسي دگرگوني همبري توده هاي اسيدي منطقه ده نو

نويسنده: 
رضايي كلانتري
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي
تاريخ دفاع: 

1379

محل دفاع: 
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشكده علوم، گروه زمين شناسي
استاد راهنما: 
سيد احمد مظاهري
چكيده پايان‌نامه: 

توده هاى نفوذى اسيدى ازنوع توناليت، گرانوديوريت، منطقه دگرگونى ده نو واقع در15 كيلومترى مشهد را بطور همبرى دگرگون نموده است. دوتوده عمده قابل تشخيص درمنطقه تحت عنوان توده مرتغع درشمال غرب وتوده فرسايش يا فته درجنوب غرب ده نوسنگهاى گونا گون دگرگونى همبرى را دراطراف خودجاى داده است. در اطراف توده مرتفع سنگهاى ميكاشبست، آندالوزيت، شيست، مرمر و همچنين درمجاورت توده فرسايش يا فته ميكا شيست ، آندالوزيت شيست، اسكارن مشاهده ميشود. سنگهاى دگرگونى نا حيه اى منطقه ده نورا غالبا" اسليت و فيليت تشكيل مى دهند، رگه هاى پگما تيتى و آپليتى هم درداخل سنگهاي دگرگونى وهم درميان نوده هاى نفوذى اسيدى ديده ميشود.
اثرات سه مرحله دگرگوني كه منطقه مشهد را تحت تاثيرقرارداده است درمنطقه دهنو بخوبى قابل مشاهده است. دگرگونى نا حيه اى مرحله اول (دونين فوقايى كربونيفرزيرين )، دگرگونى ناحيه اى مرحله دوم كربونيفرزيرين)، دگرگونى ناحيه اى مرحله دوم (كربونيفرميانى) دگرگونى مرحله سوم ازنوع همبرى درترياس اتفاق افتاده است.
روشهاى دگرگونى همبرى اطراف توده هاى نفوذى توناليتى، زون بيوتيت زون گارنت وهمچنين زون آندالوزيت ميبا شد. ورخساره هاى همبرى آمفببوليت اپيدوت مى با شند و درجات دگرگونى، درجهء پا ئين تا متوسط دگرگونى همبرى را نشان مى دهد.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir