بررسي پتروگرافي وژئو شيمي مجموعه افيوليتي آباده – طشك (شمال غرب نيريز) بانگرشي ويژه برقسمتهاي پايين توالي افيوليتي (بخش اولتراما فيك)

عنوان پايان‌نامه: 

بررسي پتروگرافي وژئو شيمي مجموعه افيوليتي آباده – طشك (شمال غرب نيريز) بانگرشي ويژه برقسمتهاي پايين توالي افيوليتي (بخش اولتراما فيك)

نويسنده: 
پروين جعفري منفرد
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

1/11/1380

محل دفاع: 
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر موسي نقره ئيان
دکتر ايرج نوربهشت
استاد مشاور: 
دکتر محمدجميل عندليبي
دکتر محمدعلي رجب زاده
چكيده پايان‌نامه: 

كجموعه افيوليتي آباده ـ طشك بصورت ناپيوسته درمنطقه اي به وسعت 232 كيلومتر مربع در شرق استان فارس ، در بين طولهاي جـغرافيايي '45°53 تا '55°53 و عرضهاي جغرافيايي ' 47°29 تا '55°29 قرار دارد. اين مجموعه افيوليتي از لحاظ روابط صحرايي ،ميكروسكوپي وژئوشيمي بررسي شده است.مطالعات ژئوشيمي بازالتها نشان دهنده تولئي ايتي بودن بازالتها وتشكيل آنها در تيغه ميان اقيانوسي است. منطقه آباده ـ طشك بر خلاف افيوليت نيريز ،يك مجموعه كامل افيوليتي نيست وبطور عمده از بخش اولترامافيك تشكيل شده است. مطالعه بخش اولترامافيك نشان مي دهد كه در هارزبورژيت انتقالي (توالي جبه كم عمق) ،دو نوع دونيت با منشاء ، مختلف وجود دارد كه از لحاظ دارا بودن كروميت نيز با هم متفاوتند: الف- رگه ها و غلافهاي دونيتي با منشاء ماگمايي كه حاوي كروميت توده اي تا افشان هستند. ب ـ رگه ها وغلافهاي دونيتي باقيمانده (residual) با منشاء جبه وبدون كروميت . اين دونيها همانند هارزبورژيت اطراف دچار دگرديسي پلاستيك وشكننده شده اند. دونيتهاي منشاء ماگمايي داراي مرز واضح با هارزبورژيت اطراف مي باشند، درصورتيكه دونيتهاي باقيمانده داراي مرز تدريجي هستند بطوريكه با حركت از هارزبورژيت به سمت اين غلافهاي دونيتي از اندازه ودرصد ارتوپيروكسنها كاسته ميشود. مطالعات ژئوشيمي نيز نشان مي دهد كه دونيتها ي باقيمانده نسبت به نوع ماگمايي از لحاظ عناصر كمياب نيز تهي تراند. دماي تشكيل هارزبورژيت همگن ، هارزبورژيت انتقالي ،لنزهاي دونيتي كروميت دار با منشاء ماگمايي واقع در منطقه انتقالي و دونيت انباشته اي (كومولايي) واقع درپايين اتاق ماگمايي بوسيله ترمومتري اليوين واسپينل (به روش ساك ) محاسبه و مورد بررسي قرار گرفته است.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir