پتروگرافي‌ و پتروژنزكانسار سنگ‌ آهن‌ شهرك‌ تكاب

عنوان پايان‌نامه: 

پتروگرافي‌ و پتروژنز كانسار سنگ‌ آهن‌ شهرك‌ تكاب

نويسنده: 
حسين عزيزي
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

-/8/1371

محل دفاع: 
گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر ايرج نوربهشت
استاد مشاور: 
مهندس محمدعلي ملاک پور
دکتر محمدولي ولي‌زاده
دکتر حسين پايدار
چكيده پايان‌نامه: 

كانسار آهن‌ شهرك‌ در حاشيه‌ ميكروپليت‌ ايران‌ مركزي‌ قرار داشته‌، بر اساس‌ مطالعات‌ پتروگرافي‌ و پترولوژي‌منطقه‌ انواع‌ سنگهاي‌ آذرين‌ خروجي‌ (داسيت‌، آندزيت‌، ريوداسيت‌، ريوليت‌) و توده‌هاي‌ ساب‌ ولكانيكي‌(ميكروديوريت‌ و ميكرو توناليت‌) و رسوبي‌ (آهك‌، شيل‌، ماسه‌سنگ‌) مشخص‌ گرديده‌است‌. مطالعات‌ ژئوشيميائي‌ سنگهاي‌ ولكانيكي‌ روند ماگمايي‌ گالك‌آلگالگ‌ حاشيه‌ مخرب‌ قاره‌اي‌ را مشخص‌مي‌كند. سنگ‌ آهن‌ شهرك‌ در 7 منطقه‌ رخنمون‌ داشته‌ و به‌ صورت‌ توده‌هاي‌ عدسي‌ شكل‌ در داخل‌ سنگهاي‌ولكانيكي‌ قرار گرفته‌، كاني‌ اصلي‌ كانسار مگنتيت‌ بوده‌ و هماتيت‌ بيشتر محصول‌ مارتيتيزاسيون‌ مگنتيت‌ مي‌باشد. كانسار شهرك‌ بيشتر حالت‌ توفي‌ ولاوائي‌ دارد و در سطح‌ زمين‌ تشكيل‌ گرديده‌ و كاملاً حالت‌ روباز دارد وبراي‌ استخراج‌ آن‌ به‌ تونل‌ احتياجي‌ نيست‌. بر اساس‌ مطالعات‌ ژئوشيمي‌ كانسار و سنگهاي‌ دربرگيرنده‌ مشخص‌ گرديد كه‌ اين‌ كانسار كاملاً از لحاظ‌ژنتيكي‌ با سنگهاي‌ در برگيرنده‌ در ارتباط‌ بوده‌ و شباهت‌ زيادي‌ به‌ كانسارهاي‌ حاشيه‌ اقيانوس‌ آرام‌ از جمله‌ Ellaco شيلي‌ دارد. ساخت‌ و بافت‌ كانسار و همچنين‌ ارتباط‌ آن‌ با سنگهاي‌ دربرگيرنده‌ بيانگر منشاء ولكانيك‌ ـاگسلايتيوي‌ اين‌ كانسار مي‌باشد. اگر كانسارهاي‌ سنگ‌ آهن‌ قروه‌ ،تكاب‌ ، همدان‌ ، اصفهان‌، گل‌ گوهر را در نظربگيريم‌ همگي‌ اين‌ كانسارها برروي‌ يك‌ نوار و در نزديكي‌ تر است‌ زاگرس‌ قرار گرفته‌اند. همچنين‌ بدليل‌ زون‌ بندي‌كانسارهاي‌ آهن‌ و مس‌ در طول‌ اين‌ نوار بيانگر اين‌ است‌ كه‌ اين‌ كانسارها در ارتباط‌ با سابداكشن‌ پوسته‌ اقيانوس‌قديمي‌ نئوتتيس‌ به‌ زير پوسته‌ ايران‌ تحت‌ زاويه‌ متوسط‌ تا زياد مي‌شود. كانسار فوق‌ داراي‌ 64ـ49% آهن‌ بوده‌ و مقدار عناصر مزاحم‌ مثل‌ فسفر، گوگرد درآن‌ خيلي‌ كم‌ مي‌باشد

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir