همایش ها

همایش های داخلی

پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
محل همایش: 
دانشگاه تربیت معلم

اولین همایش ملی، علمی و دانشجویی

اولین همایش ملی، علمی و دانشجویی
محل همایش: 
در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دبيرخانه همايش : تهران ،ميدان قدس ،ابتداى خيابان دربند ، بن بست مينا ،پلاک ۱۰ ، مجتمع آزمايشگاهى گروه زمين شناسى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران شمال ،کد پستى ۱۹۳۹۶۱۴۴۸۴ ، تلفن ۲۲۷۰۰۱۰۷، ۲۲۷۲۴۹۴۱، دورنگار ۲۲۷۲۴۹۴۱ ۰۲۱

اولین همایش ملی کاربردی علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور

اولین همایش ملی کاربردی علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور
محل همایش: 
دانشگاه شهید بهشتی تهران
مهلت ارسال مقالات: 
مهلت اراسال مقاله ۳۰ مهر ۱۳۹۰

صفحه‌ها

همایش های بین المللی

Goldschmidt2011

Goldschmidt2011
محل همایش: 
Czech Republic

Joint Meeting of the DGK, DMG & ÖMG Salzburg Austria

Joint Meeting of the DGK, DMG & ÖMG Salzburg Austria
محل همایش: 
Austria

۱st International Conference on Clays and Clay Minerals

۱st International Conference on Clays and Clay Minerals

صفحه‌ها