جلسه دفاع از پايان‌نامه

براي ثبت تاريخ جلسه دفاع از پايان‌نامه خود، حداقل سه روز كاري پيش از برگزاري جلسه دفاعيه، مشخصات آن شامل هنوان پايان‌نامه، نام و نام خانوادگي نويسنده، استادان راهنما و مشاور، تاريخ و محل دفاع دقيق دفاع، و در صورت تمايل چكيده فارسي آن را به آدرس info@petrology.ir ارسال فرماييد تا در اسرع وقت بر روي سايت قرار گيرد.