پترولوژی و ژئوشیمی تشکیلات افیولیتی منطقه شیله گشاد (شمال شرق اسد آباد، تربت حیدریه)

عنوان پايان‌نامه: 

پترولوژی و ژئوشیمی تشکیلات افیولیتی منطقه شیله گشاد (شمال شرق اسد آباد، تربت حیدریه)

نويسنده: 
اصغر قاسمی برسیانی
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

1391/06/28

محل دفاع: 
دانشگاه فردوسي مشهد
چكيده پايان‌نامه: 

مجموعه افیولیتملانژ شمال تربت حیدریه منطقه رباط سفید روستای شیله گشاد، در شمال شرقی خرده قاره ایران مرکزی و در طولهای جغرافیایی ´´55 ´23 °59 و ´´32 ´26 °59 خاوری و عرضهای جغرافیایی ´´5 ´39 °35 و ´´50 ´40 °35 شمالی واقع شده است. سکانس گوشتهای افیولیتملانژ مورد مطالعه، شامل واحدهای هارزبورگیتی، لرزولیتی، ورلیتی، دونیتی و واحد پیروکسنیتی میباشد. سکانس پوستهای شامل واحدهای گابرویی ایزوتروپ و دایکهای دلریتی است. در اثر دگرسانی، رودنگیت، هونتیت و سرپانتین در منطقه ایجاد شده است. آهکهای پلاژیک حاوی فسیلهای گلوبوترانکانا به سن کرتاسه بالایی و چرت‌های رادیولاریتدار مربوط به سن نسبی کرتاسه بالایی را برای افیولیتملانژهای منطقه نشان میدهد. بررسی نمودارهای هارکر نشاندهنده این است که سنگهای منطقه دارای ارتباط ژنتیکی مشخص با یکدیگر میباشند. سنگهای منطقه مورد مطالعه، متعلق به سری تولئیتی بوده و طبق نمودارهای ژئوشیمیایی عامل اصلی بوجود آورندهی آنها تفریق ماگمایی میباشد. نمودارهای ژئوشیمیایی همچنین نشان میدهند که سنگها از یک منشاء تهی شده نشأت گرفتهاند. براساس نمودارهای تکتونوماگمایی، جایگاه تکتونیکی افیولیتملانژهای مورد مطالعه، جزایر قوسی بیان میشود. کرومیتهای منطقه از نوع کرومیتهای پادیفرم میباشند. برریهای انجام شده توسط میکروسکوپ الکترونی SEM وجود بافت کاتاکلاستیکی را در کرومیتهای منطقه نشان میدهد. منطقه مورد مطالعه از نظر تکتونیکی، شدیداً تکتونیزه است. گسلهای منطقه دارای 2 روند کلی N 70 – 80 W و N 20 – 30 E میباشند. حرکات تکتونیکی باعث جابهجایی اندیسهای کرومیت در منطقه شده است.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir