بررسیهای ژئوشیمیایی‌، پتروژنز و پتانسیل معدنی توده گرانیتوئیدی تربت‌جام (فیروزکوه)

عنوان پايان‌نامه: 

بررسیهای ژئوشیمیایی‌، پتروژنز و پتانسیل معدنی توده گرانیتوئیدی تربت‌جام (فیروزکوه)

نويسنده: 
محمدعظیم یوسفی یاقوتی
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

1390-03-25

محل دفاع: 
دانشگاه فردوسي مشهد
چكيده پايان‌نامه: 

چکیده توده نفوذی استوک گرانیتوئیدی تاریک دره تربتجام که در موقعیت طول جغرافیایی ΄47 ˚60 تا ΄57 ˚60 خاوری و عرض جغرافیایی ΄25 ˚35 تا ΄30 ˚35 شمالی قرار دارد با تلفیق روشهایRS, ICP-MS, XRF ,XRD و ANNمورد بررسی قرار گرفت. نتایج سنجش از دور (RS) و استفاده از تصاویر ماهوارهای ETM+، امکان تفکیک 4 واحد سنگی کوارتزمونزودیوریت، کوارتزدیوریت، مونزوگرانیت و سینوگرانیت را فراهم نمود. با استفاده از تصاویر چندطیفی (Multispectral) استر تشخیص کانیهای اصلی و کانیهای فرعی انجام گرفت که تطابق بسیار خوبی با مطالعات کانیشناسی، پتروگرافی و آنالیزهای XRD منطقه نشان میدهد. یک مطالعه صحرایی به منظور تعیین توزیع نیمهکمی انکلاوهای میکروگرانولار مافیک در منطقه انجام شد. انکلاوهای MME حاصل برهم کنش سنگهای مافیک و ماگمای فلسیک هستند. رخنمون سنگهای حدواسط توده در قسمت شمالی و سنگهای فلسیک در مرکز منطقه میتواند بیانگر نفوذ مداوم و بدون وقفه ماگما باشد. استوک گرانیتوئیدی تربتجام با سن نورین – باژوسین زیرین، تودهای نفوذی متاآلومین تا کمی پرآلومین (2/1-7/0ASI=) و کالکوآلکالن پتاسیم بالا (Na2O

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir