بررسي زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني ناحيه بروجرد با استفاده از پردازش داده هاي ماهواره لندست 5

عنوان پايان‌نامه: 

بررسي زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني ناحيه بروجرد با استفاده از پردازش داده هاي ماهواره لندست 5

نويسنده: 
محمدحسين شهسواري
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

20/10/1378

محل دفاع: 
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر موسي نقره ئيان
دکتر ايرج نوربهشت
استاد مشاور: 
دکتر همايون صفايي
مهندس قدرت ترابي
چكيده پايان‌نامه: 

منطقه مورد پژوهش در بلافصل شمال خاوري تا جنوب خاوري بروجرد واقع شده كه از لحاظ موقعيت زمين شناسي بخشي از زون سنندج- سيرجان مي باشد. منطقه شامل يك دگرگوني ناحيه اي بعنوان زمينه است كه با جايگيري توده نفوذي بروجرد، هاله دگرگوني مجاورتي تشكيل شده است. در اين پژوهش تمايز هاله دگرگوني و دگرگوني ناحيه اي درجه پائين ايزوگراد بيوتيت شناخته شده است. سنگ نگاري هاله دگرگوني (از خارج هاله به طرف توده نفوذي) شامل: گرافيت شيست، شيست هاي لكه دار، كرديوريت شيست، آندالوزيت - كورديريت شيست، آندالوزيت- كورديريت هورنفلس سيليمانيت- آندالوزيت- كورديريت هورنفلس و فلدسپات پتاسيك سيليمانيت هورنفلس مي باشد. ايزوگراد هاي بيوتيت، كورديريت، آندالوزيت، سيليمانيت پائين و سيليمانيت فوقاني مشخص كننده زون بيوتيت، زون كروديريت، زون آندالوزيت و زون سيليمانيت مي باشند. خساره هاي دگرگوني مجاورتي هاله دگرگوني بروجرد شامل: رخساره آلبيت- اپيدوت- هورنفلس، رخساره هورنبلاند هورنفلس و رخساره پيروكسن هورنفلس مي باشد، هاله مذكور قابل انطباق با زير رخساره C1از رخساره هاي معرفي شده توسط ترسي و پتيسون (1991) مي باشد. به كمك شبكه سنگ زايشي فشار كمتر از 4 كيلوبار و حرارت 425 تا 650 درجه براي هاله دگرگوني بروجرد تخمين زده شد. ميگماتيت هاي بروجرد در مرز هاله دگرگوني با توده نفوذي قرار دارند و از نوع ميگماتيت هاي تزريقي هستند. بررسي پتانسيل معدني منطقه با تأكيد بر ويژگي هاي دير گدازي آلومينيم سيليكاته ها انجام پذيرفت، همچنين ماهيت سنگ اوليه ( پروتوليت) به كمك معيار هاي صحرايي، ميكروسكوپي و شيميايي شناخته شده است. مكمل مطالعات انجام شده فوق پردازش داده هاي ماهواره اي بوده است كه به كمك روش هاي آماري و فاكتور شاخص بهينه (OIF) تركيب هاي سه باندي 741، 754 و 541 گزينش شدند، سپس با استفاده از پردازش هاي خاص، ژئومورفولوژي، گسل ها و تفكيك ليتولوژي هاي مختلف صورت پذيرفت

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir