بررسي ويژگيهاي پترولوژيكي و ژئوشيميايي توده نفوذي زرين در شمال شرق اردكان (استان يزد)

عنوان پايان‌نامه: 

بررسي ويژگيهاي پترولوژيكي و ژئوشيميايي توده نفوذي زرين در شمال شرق اردكان (استان يزد)

نويسنده: 
سيد کاظم ميردهقان
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

28/3/1381

محل دفاع: 
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر محمود خليلي
استاد مشاور: 
دکتر اميرحسين کوهساري
چكيده پايان‌نامه: 

بر اساس مطالعات پتروگرافي عمده ترين سنگهاي تشكيل دهنده توده نفوذي مونزوگرانيت ، گرانوديوريت و تروند جميت مي باشد. وجود بافت ساروجي ، كينگ باند و مگاكريست هاي شكل دار فلدسپات پتاسيم كه داراي جهت يافتگي يكساني مي باشند نشان دهنده اين مطلب مي باشد كه فولياسيون موجود در توده گرانيتوئيدي زرين داراي هر دو منشاء ماگمايي و تغيير شكل يافتگي در حالت جامد مي باشد. هم چنين بر اساس دياگرامهاي ژئوشيميايي سنگ هاي نفوذي منطقه مورد مطالعه در محدوده سنگهاي كالكوآلكالن قاره اي از نوع گرانيتوئيدهاي پس از كوهزايي مي باشند. با توجه به شواهدي مانند طبيعت پرآلومينه ، آنكلاوهاي سورميكاسه و وجود بيش از 1% كروندوم در نورم بر منشاء S-type اين توده دلالت دارد. دماي ماگماي تشكيل دهنده سنگهاي گرانيتوئيدي 870-770 درجه سانتي گراد و فشار آب در هنگام تشكيل اين توده يك كيلو بار و كمتر از آن مي باشد. بهنجار سازي داده هاي سنگهاي منطقه مورد مطالعه با گوشته اولين زمين نشان داد كه ليتوسفر منطقه از عناصر نادر خاكي سبك (LREE) غني تر از عناصر نادر خاكي سنگين (HREE) مي باشد. شيب تمام نمودارها منفي بوده كه از ويژگيهاي ماگماي كالكوآلكالن ، آلكالن و شوشونيتي است. اثر دگرگوني مجاورتي بر روي شيل هاي در بر گيرنده توده نفوذي در حد خساره آلبيت ، اپيدوت ، هورنفلس مي باشد در صورتيكه در بخش غربي با توجه به عمق زيادتر جايگزيني در حد رخساره هورنبلند هورنفلس مي باشد

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir