نهشته‌هاي پيروکلاستيک جرياني

"نهشته‌هاي پيروکلاستيک جرياني" بر گرفته از کتاب "آتشفشان ها و رخساره های آتشفشانی" نوشته دکتر علی درویش زاده.