فهرست کارگاه ها، همایش ها، دوره های آموزشی اداره کل سنجش از دور

منبع: https://rs.isa.ir/fa/general_content/50994-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A.html در این بخش فهرست کارگاه ها، همایش ها، دوره های آموزشی و وبینارهایی که اداره کل سنجش از دور سازمان برگزار می نماید، بر اساس طبقه بندی مختلف قرار داده شده است. فایل دوره ها و کارگاه های آموزشی سنجش از دور در پرتال سنجش از دور برای دریافت فیلم از طریق دکمه سمت راست ماوس و انتخاب گزینه ...Save Video As استفاده نمائید. آذر 1400 فیلم کارگاه آموزشی آنلاین سنجش از دور مقدماتی - جلسه چهارم در 30 آذر 1400 فیلم کارگاه آموزشی آنلاین ارزیابی میدانی صحت نقشه های کلروفیل با تصاویر ماهواره ای مادیس در 24 آذر 1400 فیلم کارگاه آموزشی آنلاین سنجش از دور مقدماتی - جلسه سوم در 23 آذر 1400 فیلم کارگاه آموزشی آنلاین تحلیل مکانی-زمانی تغییرات کاربری درنواحی شهری به وسیله سنجش از دور در 23 آذر 1400 فیلم کارگاه آموزشی آنلاین بازدید مجازی آبیاری به کمک ماهواره های سنجش از دور در 21 آذر 1400 فیلم کارگاه آموزشی آنلاین تحول انگاره در سنجش از دور کشاورزی و چالش های پیش رو در 20 آذر 1400 فیلم کارگاه آموزشی آنلاین سنجش از دور مقدماتی - جلسه دوم در 14 آذر 1400 فیلم کارگاه آموزشی آنلاین سنجش از دور مقدماتی - جلسه اول در 10 آذر 1400 آبان 1400 فیلم کارگاه آموزشی آنلاین آشکارسازی تغییرات چند زمانه جنگل های مانگرو با استفاده از تصاویر سری لندست در 26 آبان 1400 فیلم کارگاه آموزشی سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در محیطهای شهری در 10 آبان ماه 1400 مهر 1400 فیلم کارگاه آموزشی کاربرد داده های باز سنجش از دور درمدیریت مخاطرات طبیعی در 28 مهر ماه 1400 فیلم کارگاه آموزشی تصاویر راداری، کاربرد ها و محدودیت ها، در 19 مهر ماه 1400 فیلم کارگاه آموزشی کاربرد داده های راداری تصاویر ماهواره ای سنتینل 1 در پایش سیلاب در 18 مهر ماه 1400 فیلم کارگاه آموزشی نقش تکنولوژی فضایی در توسعه دریا محور در 17 مهر ماه 1400 فیلم کارگاه آموزشی تهیه اتوماتیک نقشه در ArcMap و معرفی خط فرمان SNAP در پردازش سریعتر داده ها در 15 مهر ماه 1400 فیلم کارگاه آموزشی رویکردهای تلفیق سنجش از دور و سامانه های اطلاعات مکانی در 14 مهر ماه 1400 فیلم کارگاه آموزشی کاربرد داده های ماهواره ای و رادار در شناسایی گسل های فعال و تحلیل خطر زلزله در 7 مهر ماه 1400 شهریور 1400 فیلم کارگاه آموزشی کاربرد داده های ماهواره ای و الگوریتم های سنجش از دوردر مطالعات شهری در 24 شهریور 1400 فیلم کارگاه آموزشی سنجش از دور کشاورزی - جلسه دوم در 3 شهریور 1400 مرداد 1400 فیلم کارگاه آموزشی فناوری سنجش از دور و مطالعات ژئومورفولوژی - جلسه سوم در 25 مرداد 1400 فیلم کارگاه آموزشی تلفیق تصاویر ماهواره ای با مدل های فیزیکی - هیدرولوژیکی در 20 مرداد 1400 فیلم کارگاه آموزشی کاربرد های سنجش از دور راداری در مدیریت بحران در 11 مرداد 1400 فیلم کارگاه آموزشی نگاهی به کار آفرینی در سنجش از دور و GIS در 10 مرداد 1400 فیلم کارگاه آموزشی کاربرد سنجش از دور در پایش کشاورزی و منابع طبیعی در 9 مرداد 1400 فیلم کارگاه آموزشی تداخل سنجی راداری (InSAR) در اندازه گیری جابجایی سطح زمین، جلسه دوم در 6 مرداد 1400 تیر 1400 فیلم کارگاه آموزشی فناوری سنجش از دور و مطالعات ژئومورفولوژی - جلسه دوم در 28 تیر 1400 فیلم کارگاه آموزشی تداخل سنجی راداری در اندازه گیری جابجایی سطح زمین، جلسه اول در 23 تیر 1400 فیلم کارگاه آموزشی فناوری سنجش از دور و مطالعات ژئومورفولوژی - جلسه اول در 21 تیر 1400 فیلم کارگاه آموزشی پردازش داده های حجیم ماهواره ای در موتور پردازشی gee، جلسه دوم در 2 تیر 1400 خرداد 1400 فیلم کارگاه آموزشی پردازش داده های حجیم ماهواره ای در موتور پردازشی gee، جلسه اول در 26 خرداد 1400 فیلم کارگاه آموزشی تولید سری های زمانی از تصاویر ماهواره ای لندست در تاریخ 19 خرداد 1400 اردیبهشت 1400 فیلم کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای تعیین موقعیت ماهواره ای در تاریخ 27 اردیبهشت 1400 فیلم کارگاه آموزشی تصحیحات هندسی تصاویر سنجش از دور (قسمت دوم) در تاریخ 12 اردیبهشت ماه 1400 فیلم کارگاه آموزشی تصحیحات هندسی تصاویر سنجش از دور (قسمت اول) در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1400 ... سال 1399 سال 1398 فهرست کارگاه های سنجش از دور در پرتال سنجش از دور برگزاری دو دوره آموزشی کاربردهای RS و GIS در مخاطرات طبیعی و مدیریت منابع زمین در برخی سازمان های استان یزد در روزهای 15 و 16 بهمن 98 کارگاه آموزشی مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از فن آوری های RS وGIS در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در 2 بهمن 98 دوره آموزشی کاربرد سنجش از دور در مدیریت جنگل ویژه مدیران سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در تاریخ 24 دی ماه 98 کارگاه مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از فن آوری سنجش از دور و GIS در 13 آذر 98 در دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی کارگاه دو روزه معرفی کاربرد GIS در مدیریت کشاورزی توسط کارشناسان اداره کل سنجش از دور در جهاد کشاورزی استان خراسان در تاریخ 13 و 14 آذر 98 کارگاه آموزشی کاربردهای سنجش از دور راداری و اپتیکی در مدیریت منابع آب در شرکت توسعه مدیریت منابع آب ایران در تاریخ 5 آذر 98 کارگاه آموزشی سنجش از دور کاربردی در کشاورزی نوین در 21 و 22 مهر 98 کارگاه آموزشی "فناوری فضایی و کاربردهای آن"، ویژه خبرنگاران و گزارشگران رسانه‌ها در 20 مرداد 1398 کارگاه بین المللی استفاده از فناوری فضایی در پایش خشکسالی و گرد و غبار در منطقه خاورمیانه کارگاه آموزشی "کاربرد فناوری فضایی در تولید داده های مکان پایه"، هفته جهانی فضا 1395 کارگاه آموزشی "کاربرد سنجش از دور در علوم محیطی"، هفته جهانی فضا 1395 فهرست دوره های آموزشی سنجش از دور در پرتال سنجش از دور کارگاه آموزشی کاربرد پهپاد در مدیریت منابع زمین در تاریخ 28 دی ماه 98 کارگاه آموزشی کاربرد سنجش از دور در مدیریت جنگلها برای استارت آپها و شرکتهای سنجش از دور در روز 25 آذر 98 دوره آموزشی مدیریت ریسک خشکسالی برای استارت آپ ها و شرکت های سنجش از دور در 29 آبان 98 دوره آموزشی طیف سنجی و کاربردهای آن برای استارت آپ ها و شرکت های سنجش از دور در 28 آبان 98 دوره آموزشی سنجش از دور راداری ویژه شرکتها/استارت آپ های فعال در حوزه سنجش از دور در 5 شهریور 1398 برنامه های آموزشی و ترویج فناوری فضایی در هفته جهانی فضا سال 97 برنامه های آموزشی و ترویج فناوری فضایی در هفته جهانی فضا سال 96 برنامه های آموزش و ترویج فناوری فضایی در هفته جهانی فضا سال 95 برنامه های آموزش و ترویج فناوری فضایی در هفته جهانی فضا سال 94 برنامه های آموزش و ترویج فناوری فضایی در هفته جهانی فضا سال 93 #کارگاه آموزشی#وبینار#وبینار سنجش از دور#سازمان فضایی ایران#پایش ماهواره ای زمین آدرس کوتاه شده: https://rs.isa.ir/s/mfanqE

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir