امكانات جديد سايت

امكان افزودن مطلب به سايت در زمينه هاي مختلف براي كاربران تاييد شده سايت ايجاد شد.

پس از ثبت نام و تاييد پروفايل، شما مي توانيد براي افزودن مطلب از منوي "اقزودن محتوا" در سمت راست بالاي صفحه استفاده كنيد.