پترولوژي‌ گرانيتوئيدهاي‌ منطقه‌ تكنار ـ سربرج‌ (شمال‌ غرب‌ كاشمر)

عنوان پايان‌نامه: 

پترولوژي‌ گرانيتوئيدهاي‌ منطقه‌ تكنار ـ سربرج‌ (شمال‌ غرب‌ كاشمر

نويسنده: 
علي اصغر سپاهي گرو
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

1/10/1371

محل دفاع: 
گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر موسي نقره ئيان
چكيده پايان‌نامه: 

كمپلكس‌ پلوتونيك‌ تكنار كه‌ در شمال‌غربي‌ شهرستان‌ كاشمر (شمال‌ بخش‌ بردسكن‌) واقع‌ است‌، متشكل‌ ازسنگهاي‌ گرانيتي‌، گرانوديوريتي‌، توناليتي‌، گابروديوريتي‌ است‌ كه‌ تقريباً به‌ صورت‌ يك‌ كمپلكس‌ حلقوي‌ دگرنوا(diseordant) سنگهاي‌ دگرگوني‌ درجه‌ خيلي‌ پائين‌ سازند تكنار را تحت‌ نفوذ قرار داده‌اند. سن‌ نسبي‌ اين‌ كمپلكس‌ بر خلاف‌ نقشه‌ زمين‌شناسي‌ 250000/1 منتشر شده‌ توسط‌ سازمان‌ زمين‌شناسي‌كشور، به‌ صورت‌ زير است‌: جوانترين‌ قاز، فازكرانيتي‌ (لوكوگرانيت‌) است‌ كه‌ فازهاي‌ قبلي‌ (گرانوديوزيتي‌ وگابروديوريتي‌) را مورد نفوذ قرار داده‌است‌. (لازم‌ به‌ تذكر است‌ كه‌ اين‌ فاز به‌ روي‌ نقشه‌ قديمي‌ترين‌ فاز در نظرگرفته‌ شده‌است‌). بخشي‌ از نقشه‌ كه‌ با علامت‌ گرانيت‌ ترسياري‌ معرفي‌ شده‌است‌ متشكل‌ از كمپلكسي‌ از سنگهاي‌ گابروديوريتي‌و گرانوديوريت‌ توناليت‌ است‌. كاني‌ مافيك‌ اصلي‌ در گابروديوريتها از نوع‌ هورنبلند و در گرانوديوريت‌ها از نوع‌بيوتيت‌ است‌. سن‌ مطلق‌ گرانيت‌ها مشخص‌ نيست‌ ولي‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ سازند تكنار با سن‌ احتمالي‌ دونين‌ را قطع‌نموده‌است‌ سن‌ جوانتر از دونين‌ و نيز با توجه‌ به‌ اين‌ نكته‌ كه‌ پيلهاي‌ اين‌ گرانيتها در كنگلومراي‌ ژوراسيك‌ (نه‌ قاعده‌ژوراسيك‌ بلكه‌ در لايه‌هاي‌ مياني‌ توالي‌ ژوراسيك‌) ديده‌ مي‌شود. سن‌ مطلق‌ آن‌ بايستي‌ بين‌ دونين‌ تا ژوراسيك‌مياني‌ قرار داشته‌ باشد كه‌ متاسفانه‌ با روشهاي‌ تعيين‌ سن‌ انجام‌ شده‌ به‌ نتيجه‌ مطلوبي‌ دست‌ يافته‌ نشده‌است‌. محيط‌ ژئوتكنونيكي‌ گرانيت‌ها، با توجه‌ به‌ تركيب‌ كاني‌شناسي‌، شواهد صحرايي‌ و پتروگرافي‌ و نتايج‌ تجربه‌شيميائي‌ با يك‌ محيط‌ كشتي‌ بعد از گوهرايي‌ ( بعد از تصادم‌) سازگاري‌ بيشتري‌ دارد. مكانيسم‌ جايگزيني‌ اين‌ كمپلكس‌ پلوتونيك‌ تلفيقي‌ از فرونشست‌ كالدرائي‌ و دياپيريسم‌ انبساطي‌ است‌، كه‌توسط‌ نحوه‌ توزيع‌ رخساره‌هاي‌ پلوتونيك‌ و مطالعات‌ ساختماني‌ و بافتي‌ اين‌ نكته‌ بوضوح‌ قابل‌ تمييز است

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir