ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني (آلتراسيون هيدروترمال) شمال شرق انارک (پتيار)

عنوان پايان‌نامه: 

ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني (آلتراسيون هيدروترمال) شمال شرق انارک (پتيار)

نويسنده: 
فاطمه فلسفيون
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

17/9/1382

محل دفاع: 
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر ايرج نوربهشت
دکتر موسي نقره ئيان
استاد مشاور: 
مهندس رضا شمسي پور
چكيده پايان‌نامه: 

منطقه مورد مطالعه در شمال انارک واقع شده و بخشي از زون زمين ساختي ايران مرکزي است. اين منطقه شامل واحدهاي مختلفي از جمله سرپانتينيتها،‌ ميکاشيست ها،‌ ليستونيت ها،‌ بيربيريت ها و ... مي باشد. منطقه را بايد منطقه متحول دانست چرا که در آن حداقل چند فاز دگرگوني اثر گذاشته است. پاراژنزهاي متعلق به مهم ترين فاز بيانگر اين نکته است که اين دگرگوني در حد رخساره شيست سبز بوده است. در فاز بعدي کاني هاي کربناته بر جاي گذاشته شده است. سنگ منشا اين دگرگونه ها با توجه به آناليزهاي صورت گرفته سنگ هاي پليتي مي باشد. دگرساني هاي هيدروترمال در کمپلکس پتيار گسترش چشمگيري دارند که ليستونيتي شدن و بيربيريتي شدن از آن جمله است. عملکرد سيالات غني از دي اکسيد کربن باعث شکل گيري دگرساني نوع کربناته شده است. ليستونيت ها که ماحصل اين نوع دگرساني هستند به شکل رگه هاي منقطع و پراکنده در مجاورت گسل هاي داخل يا حواشي سرپانتينيت ها رخنمون دارند. در هميافتي نزديک با ليستونيت ها، داخل آنها و يا به طور مستقل دگرساني از نوع سيليسي شدن نيز منجر به رخداد بيربيريت ها شده است. نتايج آناليزهاي انجام شده در طي اين پژوهش نشان داد که سنگ منشا اين بيربيريت ها سنگ هاي الترابازيک مي باشند

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir