پتروگرافي و پترولوژي منطقه چير (سوريان استان فارس) با تاکيد بر گابروهاي منطقه

عنوان پايان‌نامه: 

پتروگرافي و پترولوژي منطقه چير (سوريان استان فارس) با تاکيد بر گابروهاي منطقه

نويسنده: 
سعيد محمودي
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

30/7/1386

محل دفاع: 
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر موسي نقره ئيان
دکتر محمود خليلي
استاد مشاور: 
مهندس رضا شمسي پور
چكيده پايان‌نامه: 

منطقه چير (سوريان) در چهار گوش 250000/1 اقليد در استان فارس واقع شده است. از نظر تركيب كاني شناسي و ژئوشيميايي، سنگ هاي مورد مطالعه در محدوده گابرو قرار مي گيرند.سنگ هاي گابرويي در بيست کيلومتري شمال شرقي شهرستان بوانات (سوريان) در نزديکي روستاي چير برونزد دارند. اين منطقه در طول هاي جغرافيايي شرقي "21 '1 °53 و '38 °53 و عرض جغرافيايي شمالي '21 °30 و '10 °33 قرار گرفته است. گابروها در سنگ هاي دگرگوني منطقه که عمدتا کالک شيست مي باشند قرار گرفته اند. گابروهاي اين منطقه تقريبا آلتره شده اند و اين وضعيت به وضوح در مقاطع ميکروسکوپي و ماکروسکوپي مشاهده مي شوند. اوراليتيزاسيون وسوسوريتيزاسيون در بسياري از مقاطع مشخص مي باشد. از نظر رنگ ظاهري در بعضي نقاط به رنگ روشن و در نقاطي که بيشتر آلتره شده اند تيره تر ديده مي شوند. داده هاي ژئوشيميايي گابروها نشان دهنده توله ايتي بودن وتشکيل آنها در تيغه هاي ميان اقيانوسي است. بافت هاي عمده که در اين سنگها ديده شده است بافت هاي مربوط به هيپ آبيسال مي باشد که نشان دهنده محيط نيمه عميق اقيانوسي است. در اين سنگ ها تنوع بافتي و كاني شناسي چنداني ديده نمي شود، که دليل بر عدم رخداد تفريق گسترده در ماگماي سازنده اين سنگ ها مي باشد. در نمونه هاي مورد مطالعه تبلور فلدسپات ها قبل از تشكيل پيروكسن ها بوده است. بافت افيتيك در اين سنگ ها شاهدي بر اين موضوع مي باشد.زونينگ در پلاژيوکلازهاي مقاطع مطالعه شده به ندرت مشاهده ميشود نادر بودن زونينگ در پلاژيوکلازگابروها نشانگر توقف طولاني مدت بلور در مذاب وايجاد تعادل بين آنهاست

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir