پتروگرافي و پترولوژي سنگهاي دگرگوني جنوب سلطان آباد (سبزوار )

عنوان پايان‌نامه: 

پتروگرافي و پترولوژي سنگهاي دگرگوني جنوب سلطان آباد (سبزوار )

نويسنده: 
نصرآبادي، محسن
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

1382

محل دفاع: 
دانشگاه تربيت معلم . دانشكده علوم . گروه زمين شناسي
استاد راهنما: 
حسين معين وزيري
استاد مشاور: 
صدرالدين اميني
چكيده پايان‌نامه: 

تلفيق نتايج به دست آمده از اين تحقيق با داده هاي محققين چنين نتيجه داده كه در جنوب سلطان آباد (سبزوار ) ، در دوره كرتاسه ، حوضه اي پشت قوس با امتداد تقريبا شرقي -غربي بوجود آمده كه در آن ولكانيسم بازالتي با تركيب توله ايتي مناطق فرورانش ، تحولي و گاهي كالكوآلكالن جريان داشته است . احتمالا پيدايش اين حوضه با تشكيل پوسته اقيانوسي سبزوار در 84 تا 87 ميليون سال قبل (باروز و همكاران ، 1983)تقريبا همزمان بوده است . پس از برخورد ايران مركزي با البرز شرقي حوضه اقيانوسي سبزوار بسته شده و ماگماتيسم بازالتي به صورت نفوذي ( توده هاي كوچك گابرو) و ياتفريق يافته بصورت گرانيتوئيد ( توناليت - ترونجميت ) به داخل متاولكانيتها تزريق شده اند . ادامه برخورد و درهم رفتن بلوكها سبب شده تا پوسته اقيانوسي پشت قوس شكسته و قطعه قطعه شده ، قطعات آن بر روي هم رانده شوند . فاز فشاري ناشي از برخورد بلوكها در پالئوسن موجب دگرگوني سنگهاي آتشفشاني در فشار متوسط تابالا - دماي پائين گشته درطول آن و در زونهاي برشي گلوكوفان متبلور شده است . فرارانش پوسته اقيانوسي داغ حوضه حاشيه اي بر روي متابازالتها و توده هاي گابرو و گرانيتوئيد قوس جزاير سبب شده تا اين سنگها كلا متحمل دگرگوني معكوس بشوند . در اين مرحله از دگرگوني آمفيبوليتهاي گلوكوفان دار قبلي به همراه توده هاي گابرو و گرانيتوئيد تحت فشار يكسان سيالات و به كمك گرماي ورقه اقيانوسي بطور يكنواخت دگرگوني مجدد پيدا كرده اند.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir