پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ خ‍ل‍ج‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ آن‌

عنوان پايان‌نامه: 

پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ خ‍ل‍ج‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ آن‌

نويسنده: 
اعلمی نیا،زهره
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
محل دفاع: 
دانشگاه تربیت مدرس،تهران 1386
استاد راهنما: 
محمد حسین رضوی
چكيده پايان‌نامه: 

منطقه مورد مطالعه در 20 كيلومترى جنوب غرب مشهد، در حد فاصل كوه هاى بينالود و هزار مسجد با امتداد شمال غرب- جنوب شرق واقع شده است.
سنگ هاى منطقه شامل مجموعه سنگ هاى دگرگونى و آذرين است. سنگ هاى دگرگونى منطقه شامل فيليت، انواع شيست ها، آمفيبوليت، مرمر، كوارتزيت، سرپانتينيت مى باشد كه از دگرگونى شيل، سيلتستون و انواع گريوك ها به وجود آمده اند. ميان لايه هايى از سنگهاى كربناته، مافيك و اولترامافيك نيز در داخل سنگهاى پليتى مذكور وجود دارند كه آن ها نيز تحت تأثير دكرگونى قرا ر گرفته اند. سنگ هاى آذرين شامل گرانيتوئيد و اولترابازيك ها مى باشد.
مطالعات ميكروسكوپى نشان مى دهند كه كانى هاى دگرگونى طى دو مرحله دگرگونى ناحيه اى و يك مرحله دگرگونى مجاورتى حاصل شده اند.
در سنگ هاى پليتى، كانى هاى كلريت، سريسيت، موسكويت، بيوتيت، كلريتوئيد، گارنت، استروليت قابل تشخيص هستند. بررسى هاى بافتى نشان مى دهد كه كانى هاى كلريت، موسكويت و بيوتيت همزمان با S1 و كانى هاى استروليت، گارنت و كلريتوئيد بعد از S1 متبلور شده اند. بر مبناى اين كانى ها، زون هاى دگرگونى شامل زون بيوتيت، گارنت و استروليت است. همچنين بر اساس تقسيم بندى رخساره ها، درجه دگرگونى در حد رخساره شيست سبز و آمفيبوليت تشخيص داده شده است.
تخمين حرارت منطقه از طريق ترمومترى كانى هاى گارنت- بيوتيت با استفاده از نتايج تجزيه نقطه اي كانى ها و معادلات ترموديناميكى انجام شده است و بر مبناى اين محاسبات، حداكثر دمايى كه سنگ هاى منطقه دگرگون شده اند، 618 درجه سانتيگراد تخمين زده شد.
همچنين با تركيب و تلفيق داده هاى دورسنجى، معدنى، تكتونيكى و كانى شناسى، نقشه زمين شناسى، نقشه معدنى، نقشه تكتونيك و نقشه زون هاى دگرگونى منطقه مطالعاتى تهيه گرديد.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir