تبدیل wt% و ppm

                       Conversion Factors

        multiply by these factors

        Al   --> Al2O3     1.‎88988         Al2O3 --> Al       0.‎52913
        Ba   --> BaO       1.‎11648         BaO   --> Ba      0.‎89567
        Ca   --> CaO       1.‎39920         CaO   --> Ca      0.‎71469
        Ca   --> CaCO3   2.‎29726         CaCO3 --> Ca    0.‎40044
        Co   --> CoO       1.‎27146         CoO   --> Co      0.‎78650
        Cr   --> Cr2O3     1.‎46145         Cr2O3 --> Cr      0.‎68425
        Cs   --> Cs2O     1.‎06020         Cs2O  --> Cs      0.‎94323
        Fe+2 --> FeO     1.‎28648          FeO   --> Fe+2   0.‎77731
        Fe+3 --> Fe2O3  1.‎42972         Fe2O3 --> Fe+3  0.‎69944
        FeO  --> Fe2O3  1.‎11135          Fe2O3 --> FeO   0.‎89981
                                        FeS   --> Fe        0.‎63327
        K    --> K2O        1.‎20462          K2O   --> K       0.‎83013
        Li   --> Li2O         2.‎15274         Li2O  --> Li        0.‎46452
        Mn   --> MnO       1.‎29128         MnO   --> Mn    0.‎77443
        Mg   --> MgO       1.‎65789         MgO   --> Mg    0.‎60317
        Na   --> Na2O      1.‎34787         Na2O  --> Na    0.‎74191
        Ni   --> NiO          1.‎27262         NiO   --> Ni       0.‎78578
        P    --> P2O5       2.‎29116         P2O5  --> P      0.‎43646
        Rb   --> Rb2O      1.‎09359         Rb2O  --> Rb    0.‎91442
        Si   --> SiO2        2.‎14041         SiO2  --> Si      0.‎46720
        Sr   --> SrO         1.‎18259         SrO   --> Sr      0.‎84560
        Ti   --> TiO2         1.‎66806         TiO2  --> Ti       0.‎59950
        Zr   --> ZrO2         1.‎35080         ZrO2  --> Zr      0.‎74030
        
        ppm  --> wt%    0.‎0001          wt%   --> ppm   10000


اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و کلیه حقوق مادی و معنوی آن متعلق به پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران می‌باشد، لذا هرگونه استفاده و نشر مطالب مندرج در اين پايگاه تنها در صورت ذكر منبع بلامانع است.

 

  Copyright © 2008-2018.‎ All rights reserved.‎ Designed by www.IRANIANEXPERT.ir.