روش محاسبه آهن فرو (FeII) و فريک (FeIII)‌ براي سنگ‌هاي آذرين دروني و بيروني

برای سنگ‌هاي پلوتونیک و سنگ‌هاي متعلق به مجموعه هاي افيوليتي از روش لومتر (۱۹۷۶) به‌منظور تفكيك اکسيد آهن فرو (FeO) و فریک (Fe۲O۳) استفاده می‌شود. در سنگ‌های ولکانیک ماگما در حين فوران و ولكانيسم ممکن است اكسيد شده و ميزان Fe۲O۳ آن بيشتر از مقدار واقعي شود. اما از آنجایي‌كه سنگ‌هاي ولكانيك مجموعه‌هاي افيوليتي در كف اقيانوس و درياها فوران نموده‌اند، بنابراین مسأله اكسيد شدن گدازه سازنده آن‌ها منتفي می‌شود و از این رو، تفکیک مقدار آهن فرو و فریک آن‌ها با استفاده از این روش و همانند سنگ‌هاي پلوتونيك انجام می‌پذیرد. بر اساس این روش هنگامي كه در روش آنالیز آهن به صورت FeO* ارائه شود از فرمول FeO=(K.FeO)*/‪(0.1K+0.9)‬ و Fe۲O۳=(FeO*-FeO)/0.‎9 استفاده می‌شود. اما اگر آهن به‌صورت Fe۲O۳* ارائه شده باشد، از فرمول‌های FeO=(K.Fe۲O۳*)/(۰.۱K+1) و Fe۲O۳=Fe۲O۳*-۱.۱FeO استفاده می‌شود. محاسبه مقدار K=FeO/(FeO+Fe۲O۳) که با استفاده از میزان SiO۲ در برابر Na۲O+K۲O (نمودار زیر) صورت می‌پذیرد.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2019.‎‎ All rights reserved.‎‎  Designed by www.sabasa.ir