ویدئوهای آموزشی و علمی

بخش ویدئوهای آموزشی و علمی در صفحه www.petrology.ir/video افزوده شده است. همچنین، این ویدئوها در کانال sapp.ir/petrology و نیز aparat.ir/petrology نیز در دسترس هستند.