پترولوژي‌ سنگهاي‌ ولكانيك‌ و دگرگوني‌ منطقه‌ تكنارـ سربرج‌ ـ شمال‌غرب‌ كاشمر

عنوان پايان‌نامه: 

پترولوژي‌ سنگهاي‌ ولكانيك‌ و دگرگوني‌ منطقه‌ تكنارـ سربرج‌ ـ شمال‌غرب‌ كاشمر

نويسنده: 
سيد مسعود همام
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

13/7/1371

محل دفاع: 
گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر موسي نقره ئيان
استاد مشاور: 
دکتر عبدالرحيم هوشمندزاده
دکتر منصور کورنگ
چكيده پايان‌نامه: 

سازند تكنار كه‌ نام‌ خود را از معدني‌ به‌ همين‌ نام‌ واقع‌ در حدود 65 كيلومتري‌ شمال‌ غرب‌ كاشمر(جنوب‌غربي‌ مشهد ـ استان‌ خراسان‌) گرفته‌است‌ در حقيقت‌ مجموعه‌اي‌ است‌ از سنگهاي‌ آتشفشاني‌ شامل‌ ريوليت‌،ريوداسيت‌، وداسيت‌ و آتشفشاني‌ رسوبي‌، مشتمل‌ بر توفهاي‌ غني‌ از بلور با تركيب‌ اسيدي‌

سن‌ اين‌ سازند توسط‌ محققيني‌ كه‌ تاكنون‌ آن‌ را مورد بررسي‌ قرار داده‌اند پركامبرين‌ تعيين‌ شده‌است‌ (رزاق‌منش‌ 1968، فورستر،1968، افتخارنژاد 1976، مولر والتر 1982) با اين‌ وجود مطالعات‌ پالينولوژي‌ دو نمونه‌ ازشيل‌هاي‌ فيليتي‌ شده‌ سازند تكنار سن‌ دونين‌ كربنيفر را براي‌ آن‌ مشخص‌ كرده‌اند. همچنين‌ سن‌ محموعه‌ كربناته‌،ماسه‌ سنگي‌ و توفي‌ جنوب‌ شرقي‌ زون‌ تكنار(شرق‌ روستاي‌ كبودان‌) كه‌ توسط‌ مولر و والتر (1982)اينفراكامبرين‌ در نظر گرفته‌ شده‌، با استفاده‌ از همين‌ روش‌ اردو يسين‌ تعيين‌ گرديده‌است‌. كليه‌ سازندهاي‌ پالئوزوئيك‌ در وزن‌ تكنار متحمل‌ يك‌ دگرگوني‌ حرارت‌ پائين‌ گرديده‌اند. درجه‌ دگرگوني‌سازندهاي‌ مذكور با استفاده‌ از تكنيك‌ تعيين‌ كريستالينيته‌ ايليت‌ به‌ روش‌ اندكس‌ و بر در حد رخساره‌ پامبلي‌ ئيت‌- اكتينوليت‌ تا اوائل‌ شيست‌هاي‌ سبز تعيين‌ شده‌است‌. زمان‌ دگرگوني‌ سازند تكنار و همچنين‌ ساير سازندهاي‌ پالئوزئيك‌ با توجه‌ به‌ نبود رسوبات‌ ترياس‌ و تغييردرجه‌ دگرگوني‌ در سنگهاي‌ ژوراسيك‌ نسبت‌ به‌ سنگهاي‌ قديمي‌تر، ترياس‌ در نظر گرفته‌شده‌ است

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir