زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني وآذرين منطقه شمال شرق گلپايگان

عنوان پايان‌نامه: 

زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني وآذرين منطقه شمال شرق گلپايگان

نويسنده: 
مرتضي شريفي
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

31/6/1376

محل دفاع: 
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر ايرج نوربهشت
استاد مشاور: 
دکتر مسيب سبزه يي
دکتر موسي نقره ئيان
چكيده پايان‌نامه: 

منطقه مورد مطالعه در 270 كيلومتري جنوب غربي تهران و 10 كيلومتري شمال روستاي موته واقع شده، كه از نظر تقسيم بندي زون هاي ساختماني- رسوبي ايران، در زون سنندج- سيرجان و از نظر تقسيمات كشوري در شمال غرب استان اصفهان قرار دارد. از نقطه نظر زمين شناسي، تشكيلات متعلق به پر كامبرين در نظر گرفته شده و شامل كمپلكس متامورفيك است كه با توجه به مطالعات انجام شده در اين پايان نامه، بر اساس فسيل كونودونت بدست آمده از كالك شيست هاي متبلور و همچنين آكريتاژ بدست آمده از اسليت هاي منطقه، سن سنگ هاي منطقه مورد تجديد نظر قرار گرقته است. در اين منطقه سري هاي شيست سبز بصورت نوارهائي با رنگ هاي مختلف ظاهر شده اند. در طول شيستوزيته، بويژه در شكستگي ها، گسل ها و درزه ها كاني هاي پيريت و كالكوپيريت كه حاوي طلا هستند، مشاهده مي گردد. سنگ هاي طلادار منطقه مورد مطالعه در يك مجموعه دگرگوني تيپ بارووين (دما- فشار متوسط) تشكيل شده كه متحمل پلي متامورفيسم (1- دگرگوني نوع ايستا، 2- دگرگوني ديناموترمال، 3- دگرگوني مجاورتي، 4- دگرگوني ديناميكي، 5-دگرگوني هيدروترمال) شده است. سنگ هاي طلادار منطقه از نوع ساب آلكالن و كالكوآلكالن ميباشد. دياگرام هاي پترولوژيكي مختلف نشان ميدهد كه ماگماي سازنده سنگ هاي طلادار در منطقه مورد مطالعه از دو نوع مجزا(Bimodal)بوده، يكي ماگماي بازيك تولئيتي و ديگري ماگماي اسيد كالكوآلكالن است و بين آنها سري هاي حد واسط وجود ندارد، بنابراين همخوني ندارند. آمفيبوليت هاي منطقه موته اغلب در محدوده بازالت كم پتاسيم تا پتاسيم متوسط قرار دارند. همچنين در قلمرو ساب آلكالن و محدوده تولئيتي واقع شده اند. جهت بررسي محيط تكتونيكي آمفيبوليت ها، مطالعه ميزان و چگونگي توزيع Nb, Zr, Y, Sr, Cr,Ti در آمفيبوليت هاي معادن طلاي موته مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به نمونه هاي مورد مطالعه آمفيبوليت هاي منطقه موته گرايش مورب را از خود نشان مي دهند و در محدوده بازالت هاي تولئيت قاره اي قرار گرفته اند. مطالعه كاني شناسي سنگ هاي طلادار منطقه نشان مي دهد كه كاني هايي كه در زون آلتره شده مشاهده مي گردند عبارتند از: كوارتز، پلاژيوكلاز، فلدسپات پتاسيك، آلبيت، كلريت، اپيدوت، ميكاي سفيد، كربنات، روتيل، پيريت و كالكوپيريت. بعبارت ديگر در اثر آلتراسيون كانيهاي آلبيت، كلريت، اپيدوت، كربنات و روتيل تشكيل شده اند. همچنين سنگهاي گرانيتوئيدي موته از نوع ساب آلكالن و كالكو آلكالن ميباشند. اين توده ها جزء گرانيتوئيدهاي نوع S يا گرانيتوئيدهاي با منشأ پوسته قاره اي ميباشند و همچنين گرانيتوئيدهاي درون قاره اي و پس از كوهزائي محسوب مي شوند. بطور خلاصه مي توان گفت در ميان محيط هاي آتشفشاني- رسوبي معاصر، يك محيط درون قاره اي و يك محيط اولاكوژئوسنكلينال، با اطلاعات ما بيشترين تطابق را داشته و اين تصور با نتايج ساير تحقيقات انجام شده بر روي متا ريوليت ها و گرانيت هاي منطقه موته همخواني و موافقت كامل دارد

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir