خرید بسته زمین دماسنجی و زمین فشارسنجی

بسته زمین دماسنجی (ژئوترمومتری) و زمین فشارسنجی (ژئوبارومتری) شامل اسپردشیت های مربوط به دمافشارسنجی است. برای اطلاع از محتوای این بسته و تهیه آن  به لینک http://petrology.ir/node/569 مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

.