پايان نامه ها

عنوان
مطالعه پتروگرافي و ژئوشيمي آلتراسيون هيدروترمال در منطقه رنگان (جنوب غرب اردستان)
مطالعه پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی روستای کامه (جنوب شرق بجستان) با نگرشی ویژه بر پتانسیل پرلیت درمنطقه جنوب شرق بجستان
مطالعه‌ زمين‌شناسي‌ و پترولوژي‌ مجموعه‌ شوشونيتي‌ منطقه‌ قلعه‌ خرگوشي‌ (سرو بالا ـ غرب‌ استان‌ يزد)
منشاء گرانيتهاي کلاه قاضي و آنکلاوهاي آن
م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ س‍ل‍طان‌ آب‍اد در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍لان‍ژ س‍ب‍زوار
هادي ولکانيک منطقه غرب عروسان کبودان ژئوشيمي سنگ پترولوژي و (جنوب چوپانان- شمال شرق اصفهان)
پترولوژي بازالت هاي دونين در منطقه پل خاوند (جنوب شرق انارک، استان اصفهان)
پترولوژي دايك هاي صفحه‌اي افيوليت نائين (ايران مرکزي)
پترولوژي دگرگوني اسکارن‌ها، در منطقه آورزمان غرب ملاير
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن در شمال منطقه انارک (شمال شرق استان اصفهان)
پترولوژي سنگ هاي مافيک مجموعه ي دگرگوني گشت، شهرستان فومن-گيلان
پترولوژي سنگهاي آذرين و دگرگوني گنبدهاي نمكي جنوب استان چهارمحال و بختياري
پترولوژي سنگهاي دگرگوني شمال شهرکرد
پترولوژي سنگهاي دگرگوني مجاورتي ناحيه تفت
پترولوژي سنگهاي دگرگوني منطقه خلج و توده نفوذي اطراف آن
پترولوژي سنگ‌هاي دگرگوني افيوليت ملانژ نايين (استان اصفهان)
پترولوژي و خاستگاه ژئوتکتونيکي بازالت هاي پالئوزوئيك زيرين دره جهق (شرق روستاي قهرود، جنوب كاشان)
پترولوژي و پتروگرافي توده‌هاي نفوذي قلعه يقميش غرب استان يزد
پترولوژي و ژئوشيمي افيوليت هاي دهشير با تأكيد بر آلتراسيون هيدروترمال وابسته(رودنژيتي شدن، ليستونيتي شدن)
پترولوژي و ژئوشيمي توده نفلين سينيتي کليبر و توده گابرو-پيروکسنيتي منطقه هشتسر- آذربايجان شرقي
پترولوژي و ژئوشيمي توده نفوذي ده‌نو (شمال شرق اليگودرز)
پترولوژي و ژئوشيمي توده نفوذي نياسر کاشان
پترولوژي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي و دگرگوني مجاورتي شرق گردنه ملااحمد (فوداز)
پترولوژي و ژئوشيمي توده گرانيتوئيدي چاه سالار (جنوبغرب نيشابور)
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آذرين دياپيرهاي كاج، رستم آباد، دشتك و دوآب (گنجان)در استان چهارمحال و بختياري
پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آتشفشاني ترشيري شمال غرب نيشابور
پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آتشفشاني ترشيري شمال کوهپايه، شمال شرق اصفهان
پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آتشفشاني ترشيري طالقان
پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آتشفشاني جنوب غرب ندوشن، غرب يزد
پترولوژي و ژئوشيمي مجموعه افيوليتي کهنوج

صفحه‌ها

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir