پايان نامه ها

عنوان
بررسي زمين شناسي و پترولوژيكي افيوليت هاي پالئوزوئيك منطقه شمال وشمال شرق فريمان (شمال خاوري ايران
بررسي زمين شناسي، پترولوژي، پتروگرافي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي جنوب و شمال غرب زفرقند
بررسي كاني شناسي - سنگ شناسي اسكارن كوه آهن، منطقه دهشير،استان يزد
بررسي كاني شناسي، سنگ شناسي اسكارن ها، مرمرها و هورنفلس هاي حد فاصل ميمه - قمصر( نوار ماکمايي اروميه-دختر )
بررسي هاي کاني شناسي و سنگ شناسي رودنژيت هاي مرتبط با افيوليت نائين
بررسي ولكانيسم نئوژن-كواترناري شرق ايران (منطقه بيرجند_مورد_سربيشه)
بررسي ويژگيهاي پترولوژيكي و ژئوشيميايي توده نفوذي زرين در شمال شرق اردكان (استان يزد)
بررسي پترولوژي توده کوارتزمونزونيتي کوهيان در زير پهنه طارم، شمال شرق زنجان
بررسي پترولوژي و پتروژنز گرانيتوئيد ازغند (شهرستان كاشمر)
بررسي پترولوژي و ژئوشيمي توده گرانيتوئيدي تربت جام و هاله دگرگرني اطراف آن
بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آذرين منطقه چهار گنبد و شناسايي نواحي دگرسان با استفاده از پردازش رقومي
بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آذرين و آلتراسيون هاي هيدروترمال وابسته،منطقه كشه (كوهستان كركس)
بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي ولکانيک جنوب نائين و دامک علي آباد يزد
بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي گرانيتوئيدي و دگرگوني ناحيه اي کمپلکس توتک
بررسي پترولوژي و ژئوشيمي مجموعة نفوذي نياسر، غرب کاشان
بررسي پترولوژي ولكانيسم ائوسن در ورقه زمين شناسي ۰۰۰۰۰ ۱/۱ فردوس ( جنوب خراسان )
بررسي پترولوژيكي سنگ هاي آتشفشاني شمال باتلاق گاوخوني (استان اصفهان)
بررسي پترولوژيکي توده هاي نفوذي سنوزوئيک در غرب درياچه نمک (شمال غرب آران)
بررسي پترولوژيکي و ژئوشيميائي هاله دگرگوني توده گرانيتوئيدي قهرود
بررسي پتروگرافي وژئو شيمي مجموعه افيوليتي آباده – طشك (شمال غرب نيريز) بانگرشي ويژه برقسمتهاي پايين توالي افيوليتي (بخش اولتراما فيك)
بررسي ژئوشيميايي زون هاي آلتره كانسار سرچشمه و نقش معدن كاري در پراكنش و انحلال پذيري فلزات سنگين
بررسي ژئوشيميايي و ژنتيكي سنگهاي آذرين و دگرگوني و كانسار آهن منطقه سنگان خراسان
بررسي کاني‌شناسي-سنگ‌شناسي اسکارن‌ها و مرمرهاي مرتبط با افيوليت ني‌ريز
بررسی روابط بافتی و کانی شناسی متاپلیت های شمال غرب مشهد با نگرش ویژه بر ریز ساخت های بافتی
بررسی سنگ شناختی و خاستگاه سنگهای آتشفشانی ائوسن در ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ ابریشم رود
بررسی منشأ مگاکریست‌های گارنت موجود در تونالیت ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)
بررسی های زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آذرین جنوب بیرجند
بررسی های کانی شناسی، ژئوشیمی و کانسارزایی ولکانیکهای پست افیولیتی در منطقه بین سبزوار تا قوچان (زرقان- کوه دوک)
بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمی افیولیت ملانژهای غرب فریمان
بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگهای ولکانیکی پالئوسن _ ائوسن منطقه رونج واقع در جنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشهد)

صفحه‌ها

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2019.‎‎ All rights reserved.‎‎  Designed by www.sabasa.ir